Wie zijn wij

Wij zijn Dutch Car Rent V.O.F. een autoverhuur bedrijf in Nederland. Wij zijn gevestigd in Katwijk en Wassenaar. Ons hoofdkantoor is zowel telefonisch als per mail te bereiken. Zie hiervoor onze contactpagina


Deze Privacy Verklaring is door ons opgesteld op 21 maart 2021 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij onderstaand communiceren.

Wat is GDPR?

Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.
Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.
Wij, als Dutch Car Rent V.O.F. zijn  “Gegevensverwerker” en “Verwerkingsverantwoordelijke”. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen nemen:

Registerplicht

Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken

Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf.

Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen

Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website, klantenprogramma, etc.) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.

Wat betekent dit voor u?

Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en / of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben.
Welke rechten u heeft en hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid.
Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact op kan nemen via ons contactformulier.


Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen. Mocht uw klacht (m.b.t. uw privacy) echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Reservering

Om een reservering of offerte te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:
– Geslacht
– Initialen en achternaam
– Geboortedatum: Uw geboortedatum is nodig, om te kunnen bepalen of u oud genoeg bent om in één van onze huurauto’s of de gevraagde klasse kunt rijden. Daarnaast is de hoogte van het Eigen Risico afhankelijk van uw leeftijd.
– Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
– E-mailadres: Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig.

Huurovereenkomst

Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u de huurauto bij ons komt ophalen en er een huurovereenkomst tot stand komt:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
– E-mailadres: Om u tijdens of na de verhuring een factuur te kunnen sturen, of om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres. Daarnaast ontvangt u onze nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven via de link onderaan iedere mailing. 
– Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Daarnaast kunnen wij aan de hand van u rijbewijs controleren hoe lang u in het bezit bent van uw rijbewijs. Wij verhuren namelijk uitsluitend aan personen die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
– Adreslegitimatie (indien u woonachtig bent in Nederland): Een bevestiging van uw huisadres wordt gevraagd, om onszelf ervan te verzekeren dat u een vast huisadres heeft in Nederland. Alleen de gegevens zoals uw voor- / achternaam en huisadres worden door ons geregistreerd.
– Wij doen een ID check. Dit om te verzekeren dat u niet eerder betrokken bent geweest bij criminele activiteiten of dergelijke op het gebied van autohuur. 
– Lokale verblijfsgegevens en / of vluchtgegevens (kopie vliegticket) (indien u in het buitenland woont)
– Internationaal rijbewijs (indien uw rijbewijs in een niet westers schrift is geschreven)
– Betaalgegevens: Indien u met creditcard betaalt, dan wordt uw creditcardnummer geanonimiseerd (gedeeltelijk) weergegeven. Indien u met pin betaalt, wordt uw IBAN rekeningnummer op de huurovereenkomst weergegeven i.v.m. het terugstorten van een eventueel restantbedrag na afsluiting van uw huurovereenkomst.

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij ons aangeleverd, in sommige gevallen ontvangen wij gegevens over u van derden.